O nas

Akme Archive Sp. z o.o. założona została w 1998 roku. Firma specjalizuje się w udostępnianiu naukowych zasobów online oraz systemów do zarządzania nimi.

Obecnie oferta firmy obejmuje naukowe bazy następujących wydawców:

 

Oferujemy:

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , numer KRS 0000188953
Kapitał Spółki: PLN 50 000,00
NIP: 526-22-54-106
Regon: 013205686