Aktualności

DOFINANSOWANIE DLA KONSORCJÓW OECD iLIBRARY oraz KNOVEL w 2023r.

Aktualne informacje znajdują się na stronie ICM https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/

 

 

 

powrót na górę