Aktualności

wrzesień 2018

OECD udostępniła na swojej platformie nową baze z zasobami World Trade Organisation - WTO iLibrary. Baza zawiera wszystkie, w tym najnowsze, publikacje WTO: ponad 400 książek, 30 tytułów wydanych we współpracy z CUP, ponad 400 raportów z roztrzygnięciami sporów oraz pond 200 dokumentów roboczych.

sierpień 2018

Fluids Material Data Sheets - nowa baza w Knovel zawierająca właściwości blisko 6 150 materiałów płynnych, w tym smarów, rozpuszczalników oraz chłodziw

Ceramics Material Data Sheets - nowa baza w Knovelzawierająca właściwości 8 678 materiałów ceramicznych, w tym Ceramic, Aerogel, Boride Carbide, Ceramic Matrix Composite, Clay, Concrete, Glass, Glaze, Halide, High Temp Ceramic Resin, Hydride
Machinable Ceramic, Nitride Oxide, Phosphide/Pnictide, Piezoelectric, Potting/Casting Ceramic, Slurry, Sulfide/Chalcogenide.

marzec 2018

Nowa Plaforma OECD - OECD aktywowała nową platformę. Oprócz nowej szaty graficznej nowa platforma oferuje nową funkcjonalność

 

październik 2017

Nowa platforma Knovel - 16 października Knovel uruchomił nową platformę. Oprócz nowej szaty graficznej nowa platforma oferuje wiele nowych, innowacyjnych funkcji

 

powrót na górę