Knovel

sierpień 2018

Fluids Material Data Sheets - nowa baza zawierająca właściwości blisko 6 150 materiałów płynnych, w tym smarów, rozpuszczalników oraz chłodziw

Ceramics Material Data Sheets - nowa baza zawierająca właściwości 8 678 materiałów ceramicznych, w tym Ceramic, Aerogel, Boride Carbide, Ceramic Matrix Composite, Clay, Concrete, Glass, Glaze, Halide, High Temp Ceramic Resin, Hydride
Machinable Ceramic, Nitride Oxide, Phosphide/Pnictide, Piezoelectric, Potting/Casting Ceramic, Slurry, Sulfide/Chalcogenide.

październik 2017

NIST Standard Reference Database 103b Thermodynamic Data for Pure Compunds - nowa baza, zawierająca właściwości około 27 000 czystych związków chemicznych w oparciu o nowe narzędzie analityczne Knovel Data Analytics .

październik 2017

Nowa platforma Knovel - 16 października Knovel uruchomił nową platformę. Oprócz nowej szaty graficznej nowa platforma oferuje wiele nowych, innowacyjnych funkcji.

 

 

 

 

 

 

powrót na górę