American Society for Testing and Materials

ASTM — American Society for Testing & Materials — z siedzibą w Filadelfii, zostało założone  w 1898 roku przez chemików i inżynierów z Pennsylvania Railroad pod pierwotną nazwą American Section of the International Association for Testing and Materials. Obecnie jest jedną z największych organizacji na świecie opracowujących normy. ASTM wydaje normy, specyfikacje, metody testów, książki, czasopisma, etc. ASTM liczy ponad 34 000 członków ze 135 krajów, z czego 65% uczestniczy w procesie opracowywania norm. Normy ASTM dotyczą ponad 100 gałęzi przemysłu.

26% norm jest aktualizowanych co roku. 5 100 norm zostało przyjętych w krajach innych niż USA. Wykorzystanie norm ASTM nie jest obowiązkowe, ale większość z nich jest  cytowana w normach opracowywanych przez prawie wszystkie urzędy normalizacyjne na świecie.

 

powrót na górę