International Government Organisations (IGO)

OECD Publishing rozpoczęło współpracę z międzynarodowymi organizacjami rządowymi (IGO). Obecnie na platformie iLibrary udostępniane są publikacje następujących IGO

Zasoby niektórych z tych tych organizacji są po raz pierwszy dostępne z jednej platformy.

 

 

powrót na górę