World Trade Organization

Każdego roku World Trade Organization (WTO) publikuje około 70 tytułów rocznie na tematy związane z handlem. Niektóre z tematów dotyczą rolnictwa, i bezpieczeństwa żywności, sprów, zakupów rządowych, praw własności intelektualnej, technologii informatycznych i e-handlu, finansowania handlu i monitorowania handu.

Wszystie te publikacje dostępne są obecnie online, w jednym repozytorium WTO iLibrary

Baza WTO iLibrary powstała we współpracy z OECD Publishing w ramach programu iLibrary Partnership.

Instrukcja korzystania z bazy WTO iLibrary

 

 

 

powrót na górę