Nordic Council of Ministers

Współpraca krajów skandynawskich jest jedną z najlepszych form współpracy regionalnej i uczestniczą w niej Dania, Finlandia, Iselandia, Norwegia, Szwecja, Wyspy Faroe, Grenlandia, oraz Åland.

Publikacje są wynikiem wielu projektów i działań podejmowanych i finansowanych we współpracy tych krajów. Są to głównie analizy oparte na badaniach naukowych, które stanowią podstawę przy podejmowaniu decyzji dotyczących współpracy.

Co roku publikowanych jest około 100 tytułów, z czego około 65% jest w języku angielskim. Tematyka obejmuje wszystkie aspekty współpracy ze szczególnym uwzględnieniem badań środowiska, rozwoju ekologicznego, zrównoważonego rozwoju, zdrowia i ochrony socjalnej.

Baza Nordic iLibrary powstała we współpracy z OECD Publishing w ramach programu iLibrary Partnership.

Instrukcja korzystania z bazy Nordic iLibrary

 

powrót na górę