Konsorcjum Knovel

Akademickie konsorcjum użytkowników bazy Knovel, zostało zawiązane w roku 2007 i należą do niego obecnie 23 wyższe uczelni i instytuty.

Zachodnipomorski Uniwersytet Technologiczny w latach 2019-2021 udostępnia swoim użytkownikom bazę Knovel w ramach programu POWER Kompleksowe programy szkół wyższych, projekt "ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet

Uczestnicy Konsorcjum w 2020 r
Akademia Górniczo-Hutnicza Akademia Morska w Gdyni
Akademia Morska w Szczecinie Państwwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Politechnika Białostocka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Instytut Chemii Przemysłowej Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska Politechnika Łódzka
Politechnika Warszawska Politechnika Krakowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Politechnika Poznańska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Lotnictwa Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych  

W 2008 roku dzięki staraniom Dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej Konsorcjum Knovel uzyskało dofinansowanie z programu Biblioteki Wirtualnej Nauki prowadzonego przez ICM.

Oferta Knovel dla Konsorcjum w Polsce daje możliwość wyboru kolekcji tematycznych, wartość których określana jest w oparciu o punktację, oraz zamiany kolekcji w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy.

Wszystkie instytucje zainteresowane przystapieniem do Konsorcjum prosimy zgłaszać sie do Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej oraz do naszej firmy w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat kosztów, zasad licencjonowania oraz procedury przystąpienia do Konsorcjum.

 

powrót na górę