Konsorcjum Knovel

Akademickie konsorcjum użytkowników bazy Knovel, zostało zawiązane w roku 2007 i należą do niego obecnie 22 wyższe uczelni i instytuty.

 

Uczestnicy Konsorcjum w 2022 r
Akademia Górniczo-Hutnicza Uniwersytet Morskia w Gdyni
Politechnika Morska w Szczecinie Akademia Kaliska
Politechnika Białostocka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska Politechnika Łódzka
Politechnika Warszawska Politechnika Krakowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Politechnika Poznańska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa  
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych  

W 2008 roku dzięki staraniom Dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej Konsorcjum Knovel uzyskało dofinansowanie z programu Wirtualnej Biblioteki Nauki prowadzonego przez ICM.

Oferta Knovel dla Konsorcjum w Polsce daje możliwość wyboru kolekcji tematycznych oraz zamiany kolekcji w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy.

Wszystkie instytucje zainteresowane przystapieniem do Konsorcjum prosimy zgłaszać sie do Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej oraz do naszej firmy w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat kosztów, zasad licencjonowania oraz procedury przystąpienia do Konsorcjum.

 

powrót na górę