Konsorcjum Knovel

Akademickie konsorcjum użytkowników bazy Knovel, zostało zawiązane w roku 2007 i należy do niego obecnie 27 wyższych uczelni i instytutów.

Uczestnicy Konsorcjum w 2011 r
Akademia Górniczo-Hutnicza Akademia Morska w Gdyni
Akademia Morska w Szczecinie Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Instytut Chemii Przemysłowej Instytut Lotnictwa
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Politechnika Białostocka Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska Politechnika Łódzka
Politechnika Koszalińska Politechnika Krakowska
Politechnika Opolska Politechnika Poznańska
Politechnika Śląska Politechnika Świętokrzyska
Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  

W 2008 roku dzięki staraniom Dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej Konsorcjum Knovel uzyskało dofinansowanie z programu Biblioteki Wirtualnej Nauki prowadzonego przez ICM.

Oferta Knovel dla Konsorcjum w Polsce daje możliwość wyboru kolekcji tematycznych, wartość których określana jest w oparciu o punktację, oraz zamiany kolekcji w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy.

Wszystkie instytucje zainteresowane przystapieniem do Konsorcjum prosimy zgłaszać sie do Dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej oraz do naszej firmy w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat kosztów, zasad licencjonowania oraz procedury przystąpienia do Konsorcjum.

powrót na górę