National Technical Reports Library (NTRL)

National Technical Reports Library (NTRL), wydawana przez NTIS jest zbiorem ponad 2 milionów indeksów i abstraktów oraz 600 000 raportów  technicznych z projektów  finansowanych przez władze Stanów Zjednoczonych.

NTIS oferuje dostęp do zasobów opracowanych przez lub dla Department of Defense, Department of Energy, oraz NASA, jak również wielu agencji rządowych, takich jak: Environmental Protection Agency, National Institute of Standards and Technology, oraz Department of the Interior. Blisko 90% raportów zgromadzonych przez NTIS jest dostępnych w całości w różnych formatach.

W związku z tym, że ponad 50% badań i działalności inżynieryjnej w Stanach Zjednoczonych finansowanych jest przez administrację Stanów Zjednoczonych, NTRL gromadzi informacje związane z prawie wszystkimi tematami naukowymi i technicznymi.

Dla przykładu w roku 2009 NTIS zgromadziła 27 295 raportów technicznych od władz amerykańskich, jak również, w ramach międzynarodowej wymiany informacji technicznej, 711 raportów zagranicznych, wśród których największą kontrybucję wniosły: Holandia, Finlandia, Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, Kanada, Norwegia i Japonia.

 Dzięki NTRL uzupełniona została luka w dostępie do olbrzymiej kolekcji rządowych raportów technicznych, zarówno bieżących jak i historycznych, które są rozproszone w wielu bibliotekach akademickich, publicznych, rządowych i korporacyjnych.

Tematyka Raportów Technicznych NTRL
Administration & Management
Industrial & Mechanical Engineering
Aeronautics & Aerodynamics
Library & Information Sciences
Agriculture & Food
Manufacturing Technology
Astronomy & Astrophysics Energy
Materials Sciences
Atmospheric Sciences
Mathematical Sciences
Behavior & Society
Medicine & Biology
Biomedical Technology & Human Factors Engineering Military Sciences
Building Industry Technology Missile Technology
Business & Economics Natural Resources
Chemistry Navigation
Civil Engineering Nuclear Science
Combustion, Engine & Propellant Ocean Sciences
Communications Ordnance
Computers, Control & Info Theory Photography
Detection & Countermeasures Physics
Electrotechnology Problem Solving Information
Energy Space Technology
Environmental Pollution & Control Transportation
Government Inventions for Licensing Urban & Regional Tech. Development
Health Care  

powrót na górę