OECD

OECD (Organisation for Economical Co-operation and Development - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jest organizacją międzynarodową skupiającą 33 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa, oraz stale współpracującą z siedemdziesięcioma państwami z całego świata.

Poprzedniczką OECD była Organisation for European Economic Co-operation (OEEC), utworzona w 1947 w celu zarządzania pomocą amerykańską i kanadyjską w ramach planu Marshall'a odbudowy Europy po II Wojnie Światowej. Siedzibą tej organizacji został w 1949r Château de la Muette w Paryżu. 

W 1961 roku (OEEC) przekształcona została w OECD przez 20 państw, które podpisały Konwencję o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 14 grudnia 1960 r.

Misją OECD jest zorganizowanie współpracy pomiędzy rządami krajów całego świata odddanych demokracji oraz gospodarce rynkowej w celu:

Polska jest pełnoprawnym członkiem OECD od 22 listopada 1996r.Pozostałe kraje członkowskie to:

 

powrót na górę