Konsorcjum OECD iLibrary

Akademickie Konsorcjum OECD iLibrary powstało w 2006 roku. Obecnie zrzesza 15 uczelni i instytutów.

Uczestnicy Konsorcjum w 2019r
Centralna Biblioteka Statystyczna Uniwersytet Łódzki
Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Instytut Nauk Ekonmicznych PAN Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Politechnika Białostocka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Politechnika Warszawska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Szkoła Główna Handlowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Uniwersytet Białostocki Wydział Ekonomii UMCS
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego  

Firma nasza wynegocjowała specjalne warunki subskrypcji dla Konsorcjum. Od 2006 roku Konsorcjum korzysta z dofinansowania z programu Biblioteki Wirtualnej Nauki wpłacanego przez ICM.

Od 2016r funkcję Koordynatora Międzyuczelnianego Konsorcjum Bibliotek Ekonomicznych pełni Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wszystkie instytucje zainteresowane przystąpieniem do Konsorcjum prosimy o zgłaszanie się do Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz do naszej firmy w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

powrót na górę