Kontakt

Akme Archive Sp. zo.o.
ul. Niemcewicza 26 / 17
02-306 Warszawa

tel. +48 22 668 59 78
tel / fax +48 22 659 69 82

Testy, wsparcie techniczne, informacje o produktach: e-mail: kontakt[at]akmearchive.pl

W pilnych sprawach po godzinie 17:00 prosimy o kontakt na telefony komórkowe!

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , numer KRS 0000188953
Kapitał Spółki: PLN 50 000,00
NIP: 526-22-54-106
Regon: 013205686