Zamawianie

Bazy CINDAS oferowane sa na warunkach 12 miesięcznej subskrypcji dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników każdej subkrybującej instytucji.

Koszty subkrypcji zależą od wielkości i typu instytucji oraz od ilości subskrybowanych baz.

Warunkiem korzystania z baz jest podpisanie umowy licencyjnej CINDAS

 

 

 

 

 

 

powrót na górę