Zamawianie

Uzyskanie dostępu do zasobów bazy OECD iLibrary wiąże się z wykupieniem 12 miesięcznej subskrypcji do określonych pakietów zgodnie z cennikami OECD:

 

W celu przystąpienia do akdemickiego Konsorcjum OECD iLibrary należy przystapić do Międzyuczelnianego Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych.

Mimo, iż OECD nie wymaga podpisania Umowy Licencyjnej, ogólne warunki korzystania obowiązują od momentu uiszczenia opłaty za subskrypcję.

 


powrót na górę